Úvodní stránka

Jménem Rady AKAKOS přeji Všem členům příjemné prožití letních prázdnin a načerpání mnoha nových sil pro start do dalšího školního roku  2016/2017.

 

Mgr. Pavel Chrenka - jednatel

 

 

Vážení členové AKAKOS,

oznamuji Vám změnu termínu Harmonie 2016, která se měla konat dne 23.11. 2016 v Českých Budějovicích, na termín buď v měsíci lednu, únoru, březnu 2017 v Brně. Všechny propozice, datum konání, témata soutěžních disciplín budou k dispozici v měsíci září 2016 na webových stránkách AKAKOS a budou i zaslány všem členským školám.

 

Pavel Chrenka

jednatel AKAKOS

 

Vznik asociace

V rámci České republiky scházelo nějaké sdružení škol, které by se zabývalo problémy výuky, soutěží, koordinaci učebních plánů a zaměřením závěrečných zkoušek ve službových oborech pro obory kadeřnice a kosmetička, proto se ředitelé Středních škol z Brna, Jihlavy a Ostravy - Poruby sešli a na společném jednání v roce 2003 a navrhli založení Asociace středních škol oboru kadeřník a kosmetička České republiky.
První zasedání zakládající valné hromady Asociace se uskutečnilo dne 18. 2. 2004 na SOU a SOŠ potravinářské a služeb Brno za přítomnosti 29 členu ze škol, které vyučují obor kosmetička a kadeřnice. Byla zde zvolena 13-ti členná rada asociace a jednatelem se stal Mgr. Pavel Chrenka ze ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, který ji bude zastupovat v jednáních s ostatními institucemi. Byly navrženy a schváleny stanovy občanského sdružení. Do konce prvního roku působení Asociace se přihlásilo k jejím stanovám celkem 40 škol z celé České republiky
Kromě vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, spolupráci s různými institucemi ať už vzdělávacími, či profesními se Asociace zaměřila na pořádání Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček s názvem Harmonie.
Asociace je hrdá na to, že si vychovala a vychovává své hodnotitele z řad pedagogických pracovníků jednotlivých členských škol.

 

undefined

 

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.